Mental träning

Styrs du av en autopilot?
Påverkas du av inre bilder?
Blir du vad du tänker?

Jo, du kan – träna dina mentala förmågor och lev ett rikare liv!

Mental träning riktar sig till alla människor inom alla områden och livssituationer. Inom idrotten har man använt sig av mental träning i flera decennier.
Man använder sig av tekniker för mental avslappning och visualisering för att nå sina mål.

Vill du gå en kurs i mental träning?

En kurs i mental träning ger dig redskap för att hantera rädsla, stärka självförtroendet och självkänslan, öka fokus när det gäller och sänka din kroppsspänning.

Du får en inblick och träning i
• Kroppslig avkoppling
• Mental avslappning
• Självbild
• Motivation och mål

Kontakta oss gärna så får du veta när nästa kurstillfälle planeras.
070-55 32 555
info@parment.se
Lärare Hans Parment