Bindvävsmassage

45 minuter 600:- (ca 40 minuters behandling)

Bindväv är ett nätverk, utan början och slut, som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler. Fysisk och psykisk stress ökar spänningsgraden i kroppen med förtätad bindväv som följd.

Bindvävsförtätningar leder alltid till försämrad cirkulation, sämre rörelseförmåga och kan därmed ge energibrist, trötthet och smärta i kroppen.

I bindväven finns sex gånger fler nervändar än det finns i muskler. Idag vet man att smärta i själva verket oftast sitter i bindväven och inte någon annanstans.

Bindvävsmassage ska inte göra ont. Under själva behandlingen kan man känna en brännande känsla i huden och få röda märken som vanligtvis släpper efter en stund. Efteråt är det vanligt att man kissar mycket, en del kan må lite illa eller bli trötta.

Bindvävsmassage är en nervterapi nervterapi och en vetenskapligt beprövad massagemetod som lämpar sig särskilt för dem som haft långvariga problem. Den sänker spänningsgraden i kroppen genom att sänka flödet i nervsystemet. Den är mycket verkningsfull mot gamla skador och problem. 

Behandlingen kan vara gynnsam vid idrottsskador och efter operationer eftersom det skapas ärrvävnad (bindväv) vid läkningen, vilken ofta ger upphov till smärta, rörelse- och cirkulationsnedsättning. Kan också hjälpa vi t.ex  tarmproblem, kramp i benen som beror på kärlkrampsproblematik, smärtlindring av reumatism och fibromyalgi samt olika cirkulationsproblem. Det är en mycket djupgående och kraftfull behandling som är skön och kan ha långvarig effekt.

Kontraindikationer (vid dessa tillstånd ska du inte behandlas med bindvävsmassage)
Behandlingen ökar den arteriella cirkulationen vilket innebär att du inte får ta bindvävsmassage om du äter blodförtunnande medicin, har hjärtproblem, har drabbats av stroke, akuta inflammationer eller infektioner, större färska sår, gipsbehandling eller är under menstruationsperiod. Inte heller om du är gravid.

Bindvävsmassagen ursprung
Elisabeth Dicke, tysk fysioterapeut (1884-1952) är grundaren som själv drabbades av en svår cirkulationsrubbning 1929 och var så illa däran att läkarna ville amputera hennes ben. När hon drog i huden, märkte hon en förbättring av blodgenomströmningen. Hon konstaterade då sambandet mellan organiska störningar och förändringar i underhudens bindväv.

Bindvävsmassage kallas även ”Tysk klassisk massage” och är en vetenskapligt beprövad massageform som utvecklades sedan vid universitetssjukhuset i Freiburg på 1930-talet av läkare och sjukgymnaster och ges idag på sjukhus och massagekliniker i Tyskland

Läs artikel om bindvävsmassagens positiva effekt på fibromyalgi, från reumatikerförbundet, som pdf-fil.

Kontraindikationer

Vid dessa tillstånd ska du inte behandlas med bindvävsmassage.

Behandlingen ökar den arteriella cirkulationen vilket innebär att du inte får ta bindvävsmassage om du äter blodförtunnande medicin, har hjärtproblem, har drabbats av stroke, akuta inflammationer eller
infektioner, större färska sår, gipsbehandling eller är under menstruationsperiod. Inte heller om du är gravid.


Är du tjej/kvinna och har problem med menssmärtor?

Bindvävsmassage kan ha god effekt på menssmärtor som beror på cirkulationsproblem i kroppen. Behandlingen ges de veckor du inte har mens, helst upptill 9 tillfällen under under 3 veckor.

Är du intresserad mejla yoga@parment.se, berätta din ålder, hur du upplever dina menssmärtor.

Pris

9 tillfällen under 3 veckor 2700:-