Bindvävsmassage

Bindvävsmassage
Är du tjej/kvinna och har problem med menssmärtor!

Jag söker 4 tjejer som gratis får prova bindvävsmassage som behandling mot menssmärtor.
Behandlingen ges de veckor du inte har mens och minst vid 9 tillfällen beroende på dina problem.

Är du intresserad att delta?

Mejla yoga@parment.se, berätta din ålder, hur du upplever dina menssmärtor samt om du har andra sjukdomar/kroppsliga problem.

Vad är bindvävsmassage?

Bindvävsmassage kallas även ”Tysk klassisk massage”. Bindvävsmassagen är en vetenskapligt beprövad massageform som utvecklades vid Universitetssjukhuset i Freiburg på 1930-talet av läkare och sjukgymnaster.
Fysisk och psykisk stress ökar spänningsgraden i kroppen med förtätad bindväv som följd. Det kan upplevas som om ”kostymen är för trång” – det drar i vävnaderna vid rörelse. Vid idrottsskador och efter operationer skapas ärrvävnad (bindväv), vilken ofta ger upphov till smärta, rörelse- och cirkulationsnedsättning. Bindvävsförtätningar leder alltid till försämrad cirkulation sämre rörelseförmåga och därmed energibrist, trötthet.

Bindvävsmassage är en nervterapi och får aldrig upplevas smärtsam. Den sänker spänningsgraden i kroppen genom att sänka flödet i nervsystemet. Bindvävsmassage är mycket verkningsfull mot gamla skador och problem. Det är en mycket djupgående och kraftfull behandling som är skön och har långvarig effekt.

Varför vill jag behandla dig?

Jag har gått grundkurs i bindvävsmassage på Axelssons. Bindvävsmassage kan ha god effekt på menssmärtor som beror på cirkulationsproblem i kroppen och eftersom jag själv haft stora problem med mensvärk tidigare vill jag göra ett försök att behandla dig. Så – mejla om du är intresserad.